Kontakt

Circuitus-konceptet är skapat i ett samarbete mellan specialister för energieffektivt och hållbart byggande. Alla projektdeltagare är också internationellt certifierade passivhusexperter. Projektet utvecklas med stöd från Boverket.

Experterna bakom Circuitus

Projektledning: Tommy Wesslund, Circuitus AB
Marknadsansvarig: Simone Kreutzer Wesslund, Circuitus AB
Arkitekt: Marcus Jansson, Horisont Arkitekter AB
Konstruktion: Mare Mitrevica, Intressegrupp Passivhus AB
Teknik: Eveline Jonsson, Enerwex AB
Tillverkare byggsystem: Krists Slokenbergs, i2

Kontakt

Tommy Wesslund
Tel. 070-6231857
Mail tommy@circuitus.se

Simone Kreutzer Wesslund
Tel. 0709-123096
Mail  simone@circuitus.se

Adress: Vikensved 20, 35592 Växjö