• Stommen – del 1

  Den 15 maj startade äntligen äventyret med stommonteringen av det första Circuitus byggsystemet.

  Med regnprognos för hela helgen krävdes logistik och en fuktsäker plats för förvaring av allt material som kom med lastbilen från Riga.

  T-profiler utlagda för montering.
  Kontroll att stålprofilerna stämmer i höjd.

  Vi började med att placera T-profiler på betongplattan. Detta moment kräver stor noggrannhet, en tolerans på maximalt 2mm är tillåten vilket måste kontrolleras regelbundet med lasern. De kommande Circuitus ”legobitarna” är framtagna med CNC-maskin och passar på millimetern exakt. Först när profilerna var komplett infästa med skruvar i betongen kunde stomresningen börja.

  Första väggpanelen satt!

  Den första väggpanelen i västra gaveln fästes med specialskruv och bulldog i T-profilen, därefter följde innerväggarna. Den 16 maj fortsatt vi med montage av ytterväggspanel, plywood, hammarband och mellanbjälklag. Bit för bit växte det fram en stabil Circuitus-stomme, så exakt och precis att man knappt kunde tro sina ögon när man kollade med vattenpasset.
  Vi kom fram till gaveln dag 2.

  Vägg- och hörnpanel.
  Västra gaveln.
  Installation av innervägg.
  Skruv och bulldog för infästning.
  Montering av hammarband.
  Mellanbjälklaget i form av en ”legobit” passade perfekt.
  Vattenpasset visar hur otroligt exakt konstruktionen är.

  Den 17 maj var väggarna helt färdigmonterade och resterande hammarband var satt, nu kunde vi stabilisera väggarna inför takstolsmonteringen.

  Takstolarna krävde en bra planering och 4 man för att dra upp och placera dem på hammarbandet, men mallen och färdigkapade reglar gjorde arbetet effektivt. Varje takstol fick en ljudisolering nedanför, som tejpades innan takstolen restes.

  Takstolsmontage.
  Sista takstolen placeras.
  Ljuddämpande isolering under varje takstol.
  Sista takstolen reses.

  6 takstolar sattes under regndagen den 17 maj och de sista 10 stycken sattes i solen dagen efter med bra flyt. Vad mycket skillnad det ändå är när man har solen med sig!

  Vi kunde ha firat taklagsfest efter endast 3 dagar, men målet var att väderskydda huset då vi ju alla vet hur obeständigt vädret kan vara denna årstid i Växjötrakten.

  Här kan du se en film om stomresningens första del.

 • Platta på mark

  Plattan är isolerad i dubbla lager.

  Efter att marken var förberedd och höjderna kontrollerade kunde arbetet med plattan börja.
  Den 4 maj kom Tony Carlsson och hans kollega Micke från Grundmäklarna för att hjälpa och visa oss hur vi på bästa och mest hållbara sätt isolerar plattan med deras färdiga kantbalkar.

  Micke och Tony placerar kantbalken.

  Det skulle bli en lång dag för både de, oss och grannen Thomas.

  Tony och Micke startade med att mäta in första hörn-kantbalken, och när lasern visade rätt höjd så började de att sätta kantbalkarna en och en runt hela huset, från nummer 1 till nummer 42. Varje kantbalk kollades igen att för att varav säker att höjden stämde. Kantbalken kompletterades med ytterligare 2 lager grå grafit EPS, totalt är det 300mm kantbalksisolering runt hela huset.

  Under tiden började vi lägga ut det första lagret XPS och därefter ett lager till, med förskjutna skarvar.

  Ovanpå kom ytterligare 2 lager fast grå grafit EPS med ännu bättre lambdavärde på 0,031. Genomföringar, rör, el osv. fyllde vi igen med isolering och skum efteråt.

  Här är kantbalken nästan klar.
  Varje kantbalk är försedd med 2 lager grå grafit EPS.
  Plattan färdigisolerad.

  De ouppvärmda komplementbyggnaderna fick enbart kantbalk och isolering som form för betongen.

  Armeringen placerades och vi startade med korgarna som var förberedda i fabrik. Alla korgar sattes på dag 1 och en lång arbetsdag tog slut kl. 21.

  Armering av platta med korgar och järn.
  Tommy och Thomas drar rör i plattan.

  De kommande dagarna kunde vi använda i lugn och ro till att armera klart, dra rör och brunn inför betongen som kom fredag den 8 maj.

  Betongpumpen fördelar betongen.
  Betongen är ifylld.
  Betongplattan slipas.
  Plattan hölls fuktig de första dagarna.

  Det tog en dag att pumpa ut, fylla i, fördela och slipa betongen, sedan var det bara att vattna plattan några dagar för att den inte skulle spricka för mycket.

  För att skydda isoleringen under stommonteringen lade vi ut ett skydd av plywood på kantbalkarna. Ställningen byggdes runt huset, östra sidan hölls öppen tills takstolarna är monterade.

  Ställningen har kommit på plats. Kantbalkarna skyddas med plywood under montagetiden.

  Här kan man se filmen om installationen av kantbalken och plattan:

 • Markarbeten

  Huset värms och kyls med markkollektor

  Den 22 april 2020 startade Lindås bygg med markarbetena på tomten Vikensved 35. Pontus Dahlblom med hund Sally har grävt och mätt och placerat och bytt ut och fyllt på under en hel vecka för att ge bästa förutsättningar för det nya Circuitus-huset.

  Grävmaskinist Pontus med hunden Sally

  Det är inte mycket teknik i våra hus, men för att garantera hög komfort vinter- och sommartid, helt passivt, ligger det en ca 1,50 m cirka 80 m lång slang ca 1,50 m ner i marken. Den ska förvärma vinterluften och förkyla sommarluften innan uteluften passerar ventilationsaggregatet. En sådan förvärmning/kylning har alla Cirucitus-hus som standard.

  Fyllnad efter att markkollektorn är förlagd.

  Markkollektorn förläggs noggrant, och så kontrolleras tätheten innan slangen blir inbäddad i marken igen. Tommy gjorde en tryckprovning med tryckluft och manometer för att kolla att slangen inte läcker när brinevätskan fylls i.

  Täthetsprov av markkollektor.

  Dränaget runt hus, samtliga rör, inkommande vatten, avlopp, el och fiber förläggs enligt ritningar. Därefter fylls marken upp till rätt nivå så att grundisoleringen kan komma på plats.

  Just på denna tomt, där vi inte har kommunalt avlopp, behövs ett miljövänligt enskilt avlopp med infiltration. Med erfarenhet av senaste vinterns enorma regnmängder och vattensjuk mark har vi lyft upp infiltrationen så att den ligger över ytvattnet i marken, därför krävs även en pumpgrop som lyfter upp spillvattnet till bädden.

  Montage av slambrunn

  Inkopplingen på byns kallvattensystem skedde den 4 maj.

  Efter bara 8 dagar var marken komplett förberedd och Lindås gräv och Pontus hade åkt hem igen.
  Ett viktigt jobb var avslutat och vi har fått träffa mycket trevliga och kunniga markentreprenörer.

  Alla rör dragna.
  Plattan klar för gjutning.

  Titta på filmen för att se markarbetena.

 • Första spadtaget är gjort!

  Stolta och glada andragångsbyggherrar: Simone Kreutzer Wesslund och Tommy Wesslund

  Idag den 15 april tog vi tillsammans med Växjös stadsarkitekt Henrik Wibroe det första spadtaget till bygget av Circuitus 2.0 i Vikensved utanför Växjö. Nu är vi igång med ännu en spännande byggresa!

  ”Framtidens människor vill ha dessa hus”

  Henrik Wibroe ser mycket positivt på att vi nu återigen tar initiativet för att utveckla ett hållbart byggande, och att vi gör det just i Växjö.

  – Framtidens människor vill ha dessa hus, säger Henrik. Jag tycker det är jättestort och viktigt för Växjö. Även om vi inte själva är drivande i frågan så sätter Circuitus 2.0 Växjö på kartan igen. Det kan bli något riktigt stort.

  Visningshuset ska bli pilotprojekt för ett antal Circuitus-hus i Sverige. Det unika med husen är att de utmanar byggbranschen. Vi hör hela tiden att det inte är möjligt att bygga snyggt, energieffektivt, prisvärt, hållbart och funktionellt samtidigt. Det är antingen snyggt och dyrt eller klimatsmart och tråkigt eller billigt och snabbt. Men vi har tagit fram ett koncept som förenar allting och det hoppas vi att många i Sverige vill ha!

  ”Alla ska ha råd att bo hållbart”

  Under drygt ett och ett halvt år har vår utvecklingsgrupp arbetat med att ta fram ett byggnadssätt med litet fotavtryck. Husen är enkla att montera och demontera, de är högkvalitativa i material och design, men enkla när det gäller teknik och drift. Circuitus 2.0 bygger på våra erfarenheter med vårt första husprojekt för fem år sedan.

  Vi har jobbat mycket med logistik, samordning, kommunikation och arbetsförberedelse för att minska spill av material och tid. På så sätt har vi skapat ett modulbaserat ”legosystem” som ger en hög kvalitet, stor noggrannhet och ett enkelt sätt att bygga. Alla ska ha råd att bo hållbart i ett Cirucitus-hus och på så sätt kunna bidra till minskad klimatpåverkan och en bättre framtid för våra barn.

  I pilothuset i Vikensved kommer intresserade att kunna provbo. Något som också stadsarkitekt Henrik Wibroe kan tänka sig.

  – Jag kommer gärna och testar hur det är att bo i huset, helst vintertid!

  Provgropen blev platsen för första spadtaget som ska utmana Byggsverige. Till höger Henrik Wibroe.
  Circuitus 2.0 byggs nära det första Circuitus-huset i Vikensved.
  Vi gör det igen! Fem år efter första huset är det dags för ett nytt projekt.
  Så här stort ska huset bli. (96 kvm för att vara exakt.)
  Ser fram emot att provbo: stadsarkitekt Henrik Wibroe vill komma tillbaka i vintertid.
 • Nu är tomten byggklar

  Nu har vi röjt klart på tomten där vi ska bygga vårt pilot- och visningshus. Dags för grävmaskinen att sätta tänderna i marken! Byggstarten är planerad om 2-3 veckor.

  Här reser vi under våren ett Circuitus 96 med tilläggsmodul samt med bastu och cykelförråd. Huset ska användas till forskning och utvärdering av det nya modulbaserade byggnadssättet. Vi kommer att anordna visningar och även erbjuda att provbo i huset.

 • Circuitus ett A-klassat hus

  Vi har energideklarerat vårt runda passivhus och som förväntat är det ett A-klassat hus även enligt de nya energikraven. Den faktiska energianvändningen ligger på 17 kWh per kvadratmeter och år. Den specifika energianvändningen (normalårskorrigerad) är 19 kWh per kvadratmeter och år. Schablonvärdet för varmvattenanvändning enligt Sveby, d.v.s primärenergitalet med geografisk justeringsfaktor, är 31 kWh per kvadratmeter och år.

  Som A-klassat hus räknas hus vars energianvändning är mindre än 50% av dagens lagkrav enligt BBR (Boverkets riktlinjer), för närvarande 90 kWh/m2år. Dock är energin inte det enda som är viktigt utan även trivseln inomhus, hållbarheten och skötselbehovet. Under de senaste fem åren har vi haft ett mycket bra inomhusklimat oavsett årstid. Inte heller det mörka och solfria vädret de senaste månaderna har påverkat husets prestanda. Värmepumpen är det enda vi haft strul med, två gånger behövde delar av pumpen bytas ut eller lagas.

  Solcellerna producerar som förväntat inte mer än 3000 kWh per år, det är läget som gör det och bara att acceptera. Men eftersom vi enbart förbrukar 6500 kWh per år för allt inklusive hushållsel, elbilsladdning och utebelysning gör det inte så mycket för oss att elproduktionen är mindre. Vi är runtom nöjda med Circuitus och ser nu fram emot att erbjuda våra nya Circuitus-hus till hela Sverige.

  Se energideklarationen

 • Vi deltar i Earth Week 28 mars – inställt!

  OBS, Earth week-evenemangen i Växjö kommun är inställda på grund av smittorisk.

  Den 28 mars kl. 10-15 kan du träffa oss på Växjö stadsbibliotek! Vi deltar i Earth Week-mässan som ingår i årets hållbarhetsvecka. Kl. 14.00-14:45 föreläser vi om Circuitus – det runda passivhuset som fick Växjös byggnadspris 2016 och om det nya Circuitus-konceptet som börjar byggas från april 2020. Kom och prata hållbart boende med oss!

  Hållbarhetsveckan avslutas med WWF:s Earth Hour lördag 28 mars klockan 20.30-21.30. Temat för Earth Week 2020 är Tillsammans för det hållbara samhället.

 • Circuitus har fått sitt passivhuscertifikat

  På Passivhus- och hållbarhetskonferensen i Laholm fick Circuitusserien sitt passivhuscertifikat för komponenter. Certifikatet överlämnades av grundaren till Passivhaus Institut Darmstadt, professor Wolfgang Feist. Det togs emot av representanter för projektgruppen: Simone Kreutzer och Tommy Wesslund för Circuitus AB och Krists Slokenbergs för Passive House Factory. Ur certifikatet framgår att U-värdet för fönstret inkl. montering är 0,65 W/m2K. Konstruktionen är fri från köldbryggor. Här kan du se hela certifikatet och här finns en video från presentationen som arkitekt Marcus Jansson och tillverkare Krists Slokenbergs höll på konferensen i Laholm.

 • Den 11 maj premiärvisar vi första husmodellen på Bomässan Sydöland

  Lördagen den 11 maj deltar vi i Bomässan Sydöland. Vi kommer att presentera vårt koncept Circuitus med små designade ekopassivhus som alla har råd med. Konceptet utvecklas med stöd från Boverket och i samarbete med Smart Village. Kl. 15.45 blir det premiärvisning av den första husmodellen!

  Tid: Lördag 11 maj 2019 (mässa kl. 10-17)
  Plats: Medborgarhuset, Grönhögen 145.

  Se hela programmet här.

  15.45 – 16.30Passivhus – vad är det? Genom smart design, högvärdig stomme och enkel teknik kan man minimera värmeförluster och maximera solvinster och på så sätt spara stora mängder energi i våra bostäder. Simone Kreutzer från Intressegruppen Passivhus ger oss en premiärvisning av den nya husmodellen Circuitus: små designade ekopassivhus som alla har råd med.

 • Århundradets värmebölja biter inte på Circuitus

  Den ihållande värmen frestar hårt på våra svenska bostäder just nu. Många har det alldeles för varmt inomhus, och inte heller nattetid går det att vädra sig till någon riktig svalka. Hur klarar Villa Circuitus århundradets värmebölja? Mycket bra, till vår stora glädje! Samma teknik och konstruktion som ger oss jämn värme vintertid ser nu till att vi slipper svettas inomhus. Efter tre månader med sol och flera dagar med utomhustemperaturer över 30 °C är inomhustemperaturen strax över 25 °C. Vi nyttjar våra invändiga solskyddsgardiner i söderläge, och tilluften kyls via borrhålet i marken. Vi har altandörren öppen mest hela tiden, den vägen kommer det in lite varm utomhusluft. Annars hade det varit ännu svalare inne.