Husbranschen behöver revolutioneras med nytänkande på alla områden, men ingen vågar ta det stora steget.

Ingen?

Jo, ett antal drivande och mycket kompetenta passivhusexperter har slutit sig samman för att skapa marknadens vackraste och mest energi- och kostnadseffektiva hus. Vi erbjuder högkvalitativ arkitektur, hållbara och byggbara konstruktioner, komponenter med bästa kvalitet, effektiva tekniska lösningar och ekonomiska kalkyler som alla har råd med .

Vi har valt att kalla konceptet för Circuitus, som är det latinska namnet för kretslopp. Kretsloppstänkande, hållbarhet, förnybara resurser och återvinning är våra ledstjärnor i arbetet.