Komplement

Växthus
Bastu
Planteringslådor
Cykelbox
Förråd
Plank
Pergola
Solavskärmning
Vy med förråd och cykelbox (tillval)
Vy med vinterträdgård (tillval)
Smidig cykelbox kan väljas till.
Designade planteringslådor kan väljas till.
Vinterträdgård från insidan
Vinterträdgård från utsidan