Husen

Circuitus-huset bygger på smarta moduler. Med hjälp av olika komplementbyggnader kan fler funktioner adderas.

Circuitus Family

Husen på bilderna är utrustade med vinterträdgård, odlingslådor, cykelbox, solavskärmning och plank.

Circuitus Family är ett ca 100m2 enplanshus. Byggsystemet är flexibelt och huset kan bestå av ett eller två plan, med en kompakt och energieffektiv planlösning.