Platta på mark

Plattan är isolerad i dubbla lager.

Efter att marken var förberedd och höjderna kontrollerade kunde arbetet med plattan börja.
Den 4 maj kom Tony Carlsson och hans kollega Micke från Grundmäklarna för att hjälpa och visa oss hur vi på bästa och mest hållbara sätt isolerar plattan med deras färdiga kantbalkar.

Micke och Tony placerar kantbalken.

Det skulle bli en lång dag för både de, oss och grannen Thomas.

Tony och Micke startade med att mäta in första hörn-kantbalken, och när lasern visade rätt höjd så började de att sätta kantbalkarna en och en runt hela huset, från nummer 1 till nummer 42. Varje kantbalk kollades igen att för att varav säker att höjden stämde. Kantbalken kompletterades med ytterligare 2 lager grå grafit EPS, totalt är det 300mm kantbalksisolering runt hela huset.

Under tiden började vi lägga ut det första lagret XPS och därefter ett lager till, med förskjutna skarvar.

Ovanpå kom ytterligare 2 lager fast grå grafit EPS med ännu bättre lambdavärde på 0,031. Genomföringar, rör, el osv. fyllde vi igen med isolering och skum efteråt.

Här är kantbalken nästan klar.
Varje kantbalk är försedd med 2 lager grå grafit EPS.
Plattan färdigisolerad.

De ouppvärmda komplementbyggnaderna fick enbart kantbalk och isolering som form för betongen.

Armeringen placerades och vi startade med korgarna som var förberedda i fabrik. Alla korgar sattes på dag 1 och en lång arbetsdag tog slut kl. 21.

Armering av platta med korgar och järn.
Tommy och Thomas drar rör i plattan.

De kommande dagarna kunde vi använda i lugn och ro till att armera klart, dra rör och brunn inför betongen som kom fredag den 8 maj.

Betongpumpen fördelar betongen.
Betongen är ifylld.
Betongplattan slipas.
Plattan hölls fuktig de första dagarna.

Det tog en dag att pumpa ut, fylla i, fördela och slipa betongen, sedan var det bara att vattna plattan några dagar för att den inte skulle spricka för mycket.

För att skydda isoleringen under stommonteringen lade vi ut ett skydd av plywood på kantbalkarna. Ställningen byggdes runt huset, östra sidan hölls öppen tills takstolarna är monterade.

Ställningen har kommit på plats. Kantbalkarna skyddas med plywood under montagetiden.

Här kan man se filmen om installationen av kantbalken och plattan: