Utvändigt skikt

Efter taklagsfesten började vår snickare Otto med montaget av Kebony-panelen. Då våra Circuitus-hus ska vara lätta att demontera valde vi även här att skruva fasaden istället för att spika. Förborrning krävdes, men med erfarenhet och bra teknik löstes även detta snabbt av Otto, Thomas och Simone. Otto har verkligen känsla för detaljer. Vindskivan, nocken, fönsternischen – allt blev otroligt vackert. 

Fasaden skruvas på jämn nivå.
Första fasaden med Kebony är klar.

Då huset kommer att få en del komplementbyggnader som uterum, förråd, bastu och vindskyddande entréer har inte alla delar av huset fått en stående Kebonyfasad, utan där blir fasaden annorlunda.

Kebony är en värme- och alkoholbehandlad furu som är underhållsfri i många decennier. Efter något år kommer den bruna färgen att skifta till grått.

Hela huset klätt med Kebony-fasad.

Placeringen av det utvändiga skiktet har visat sig vara ett ganska vanligt snickarjobb med mycket mätande och sågande. Här ser vi potential till utveckling för de kommande Circuitus-husen.

Med några veckors försening och efter en del utredningsarbete kom plåttaket och takavvattningen till vår byggplats.

Detalj takavvattning.
Detalj fönsterbleck

Vi har valt ett klick-plåttak med integrerade solceller mot söder, ett ”Solarroof”. Det tog en dag att förbereda plåten vid vindskivan, avslutningen och anslutningarna, samt tre dagars montagejobb tills klick-plåttaket satt på huset. Den 26 juni monterade Otto nockplåten, då kändes taket ”nästan” klart.

Detalj vindskiva

Kvarstod montage av konsoler, optimerare och anslutningen av dessa samt en täckplåt för skydd under driften. Thomas kopplade samman de 68 solcellerna med 34 optimerare, och elektrikern Per satte ihop hela systemet. Om allt går bra kommer taket att producera cirka 5000kWh per år, det blir mer än husets årsförbrukning.

Med detta jobb kunde det utvändiga arbetet avslutas lagom till sommaren.

Thomas ansluter optimerarna.
Konsoler och täckplåt.