Komplementbyggnader – ett måste till varje hus

Vindskyddad entré.

Circuitus 2.0 ska inte bara vara ekologiskt och energieffektivt utan även funktionellt och vackert. Rum som inte behöver uppvärmning ”året runt” placerar vi därför utanför klimatskalet, det ger en bra funktion och en vacker gestaltning.

Stommen till förrådet monteras.
Stommen till uterummet monteras.

Till visningshuset har vi i första hand tagit fram följande komplementbyggnader: ett förråd, två vindskyddade entréer, en solavskärmning, ett uterum och en bastu.

Naturligtvis ska även dessa byggnader vara av hög kvalitet, snabbt monterade enligt ”lego-principen” och i trä. Varje träbit kom färdigkapad och med CNC-maskinen förberedd för snabbt montage och hög kvalitet.

Så här levererades stommarna till komplementbyggnaderna.
Lätt att sätta ihop allt.
Stommonteringen är klar på nordfasaden.
Förrådet klätt med vindskyddsskivor.
Förråd med färdig fasad och takinklädnad.

Solavskärmning.
Solavskärmning.
Bastustommen monteras.

Själva stommonteringen gick på 1,5 dagar, sedan väntade mera ”vanligt” snickararbete igen. Fasadpanelen placerades och taket förbereddes för sedum och plåt. Entréerna och uterummet fick en egen panelgestaltning med liggande panel som målades ljusgrått för att bryta mot husets utseende i övrigt.

Liggande panel i entrén.

Och så blev bastun och uterummet isolerade med träull och lufttätt förberedda för panelen.

Isolerad vägg till uterummet.
Välisolerad bastu.

Tyvärr har även vi fått lite leveransproblem p.g.a. av Coronasituationen i världen. För att göra huset helt klart saknas glasen till glasverandan och några andra material som vi hoppas kunna få under september månad.