Komplement

Till själva huskroppen har ett antal komplementbyggnader tagits fram, t.ex. vinterträdgård, förråd, bastu, pergola, odlingslådor mm.