Info/publikationer

På Passivhus- och hållbarhetskonferensen 2019 i Laholm tog delar av Circuitus-teamet emot passivhuscertifikatet för husseriens konstruktion av grundaren till Passivhaus Institut Darmstadt, professor Wolfgang Feist. Circuitus-konceptet presenterades på konferensen och på den tillhörande innovationsmässan.