Markarbeten

Huset värms och kyls med markkollektor

Den 22 april 2020 startade Lindås bygg med markarbetena på tomten Vikensved 35. Pontus Dahlblom med hund Sally har grävt och mätt och placerat och bytt ut och fyllt på under en hel vecka för att ge bästa förutsättningar för det nya Circuitus-huset.

Grävmaskinist Pontus med hunden Sally

Det är inte mycket teknik i våra hus, men för att garantera hög komfort vinter- och sommartid, helt passivt, ligger det en ca 1,50 m cirka 80 m lång slang ca 1,50 m ner i marken. Den ska förvärma vinterluften och förkyla sommarluften innan uteluften passerar ventilationsaggregatet. En sådan förvärmning/kylning har alla Cirucitus-hus som standard.

Fyllnad efter att markkollektorn är förlagd.

Markkollektorn förläggs noggrant, och så kontrolleras tätheten innan slangen blir inbäddad i marken igen. Tommy gjorde en tryckprovning med tryckluft och manometer för att kolla att slangen inte läcker när brinevätskan fylls i.

Täthetsprov av markkollektor.

Dränaget runt hus, samtliga rör, inkommande vatten, avlopp, el och fiber förläggs enligt ritningar. Därefter fylls marken upp till rätt nivå så att grundisoleringen kan komma på plats.

Just på denna tomt, där vi inte har kommunalt avlopp, behövs ett miljövänligt enskilt avlopp med infiltration. Med erfarenhet av senaste vinterns enorma regnmängder och vattensjuk mark har vi lyft upp infiltrationen så att den ligger över ytvattnet i marken, därför krävs även en pumpgrop som lyfter upp spillvattnet till bädden.

Montage av slambrunn

Inkopplingen på byns kallvattensystem skedde den 4 maj.

Efter bara 8 dagar var marken komplett förberedd och Lindås gräv och Pontus hade åkt hem igen.
Ett viktigt jobb var avslutat och vi har fått träffa mycket trevliga och kunniga markentreprenörer.

Alla rör dragna.
Plattan klar för gjutning.

Titta på filmen för att se markarbetena.