Vad är Circuitus?

Circuitus är ett byggkoncept med en serie av husmodeller som gör minimalt avtryck på miljön och samtidigt ger maximal komfort och minimal energiförbrukning. Här samspelar ekologisk hållbarhet med ett praktiskt innehåll. Planlösningen är lättmöblerad och effektiv. Husen byggs i moduler och man kan lätt utöka boytan eller lägga till komplementbyggnader såsom vinterträdgård, förråd mm. Läs mer om byggmetoden här.

Kortare montagetid

Circuitus-husen består av återkommande limträelement som är CNC-frästa i fabrik för enkel och snabb montering och demontering. Konceptet minskar montagetimmarna på plats och kompenserar på så sätt för merkostnader som uppstår för större noggrannhet i utförandet, högvärdigare komponenter och en extra bra isolering.

Klarar sig utan värmepump

Circuitus-husen beräknas ha ett årsvärmebehov på 1000 – 2000 kWh (beroende på storlek och placering) och klarar sig utan värmepump. Ett solcellspaket ingår som standard. Dessutom kan man välja till komplementmoduler såsom cykelförråd eller bastu. Serien finns i tre storlekar, 55, 79 och 96 kvm plus ett eller två loft.

Utvecklat av experter

Circuitus-teamet består av experter för hållbart byggande med lång erfarenhet och bred kompetens. Arkitekt, konsulter och tillverkare följer samma filosofi om ett kostnadseffektivt byggande med mätbar kvalitet, hög komfort och energieffektivitet långt över lagens krav.