Byggmetod

En hållbar byggnad består av tre delar: en hållbar arkitektur, en hållbar klimatskärm och hållbara tekniska lösningar för ventilation och värme.

Circuitus-byggsystemet består av återkommande limträelement, samtliga 600mm breda och förberedda och CNC-frästa i fabrik för enkel och snabb montering på plats. Det tas fram ett begränsat antal element som är lätta och kostnadseffektiva att prefabricera. Systemet halverar montagetiden och sparar många dyra arbetstimmar. Detta leder till lägre kostnader, högre kvalitet och precision samt till fuktsäkrare och energieffektivare byggnader.

Samtliga anslutningar är köldbryggsfria, och lufttäthetsskiktet är enkelt och åldersbeständigt, utan plast.

Fönstrens värmeledningsförmåga är mycket låg. U-värdet ligger ca 40% under standardvärden och garanterar komfort utan kallras och drag även under årets kallaste dagar. För att garantera hög komfort även när sommaren är som varmast ingår en fast solavskärmning mot söder som standard. Därutöver kan integrerade utanpåliggande solavskärmnings-jalusier väljas till.

Circuitus-husen utrustas som standard med solceller (batteri som tillval). Husen klarar sig utan värmepump men kan kompletteras med vilken värmekälla som helst.

Så här såg stomresningen av pilothuset ut i verkligheten

Del 1:

Del 2:

Del 3: