Interiör – innerväggar, installationer och mer isolering

Parallellt med jobbet med fasaden och taket hände det även en del inomhus.

Vi har placerat innerväggar till loftet, isolerat installationsväggar och innerväggar och byggt bjälklaget till den andra loftdelen.

Loftets bjälklag med balkskor.
Innerväggar till loftet byggs.

Plywooden placerades på en sida väggen innan elektrikern kom och monterade eluttag och brytare samt förberedde för LED-belysningen. Det var ett snabbt och enkelt jobb som pågick i endast 3 dagar, tack vare en noggrann planering av all el som drogs genom takstolarna utan att bryta lufttäthetsskiktet.

Montage av innerväggar.
Isolering av innerväggar.

Loftbjälklaget fick sin ljudisolering, ett mycket genomtänkt ”floor” system där 35mm reglar och 38mm hård träullsisolering sätts ihop ”flytande”, helt utan skruvar.

Golvisolering på loftet.
Isolerar också mot ljud.

Rörinstallationen pågick under 2 dagar och flytspacklet i badrum och WC blev klart på samma tid.

Badrummet med flytspackel.

Tommy fick äntligen vara i sitt esse och syssla med ventilation! Det tog honom blott 2 dagar att placera aggregatet och att montera till- och frånluftskanaler. Isoleringen av kanaler gjorde han på bordet, och sedan kunde han lätt montera ihop allting i takstolarna mot norr. En enkel och genomtänkt planering och samlad placering av frånluftsrummen bidrar till en effektiv ventilationslösning.

Enkel installation av ventilation och el.

När el och ventilation är klara kan takpanelen monteras, men detta kommer att ske först nästa vecka.