År 2 och vi överuppfyller Boverkets krav med 70 %

BBR föreskriver en maxgräns för köpt energi (d.v.s. den mängd energi som levereras till byggnaden) på 55 kWh/m2år för nybyggda hus.  Ett värde som det har visat sig att många nya hus inte klarar i verkligheten, utan bara på pappret.

Två år efter inflyttningen i Villa Circuitus är vår energianvändning 16,6 kWh/m2år, alltså ca 70% mindre än vad Boverket kräver. Dessutom har vi producerat lika mycket el på årsbas med våra solceller vilket innebär att miljöbelastningen från driften av vårt hus är lika med noll.

Vi har inte snålat på komforten, inomhustemperaturen ligger på 22 grader (resp. 23 grader i badrum och WC).

När man räknar in hushållselen har vi förbrukat  37,3 kWh/m2år och då är också laddning av vår elbil medräknad.
Totalt har vi enligt EON förbrukat 6581 kWh under ett år. I gengäld har vi matat in 1893 kWh i EON:s nät, tyvärr utan någon rimlig ersättning.

Elanvändning och elproduktion totalt under ett år

Elanvändning och elproduktion per månad