Besöksrekord i Vikensved

131

Besöksrekord i Vikensved

Över 500 personer har varit hos oss sedan vi har flyttat in! Vi visar gärna även sommarklimatet i huset som är helt fantastiskt. Temperaturen ligger nästan jämnt omkring 23 grader eller svalare, trots att det är närmare 30 grader utomhus. Sommarkomforten i ett passivhus är väldigt viktig, lika viktig som vinterkomforten.

133

Carporten har fått sin Kebony

Även carporten är nu fin,  och förråden har fått både  panel och dörrar.

134

Utebelysningen

Vår LED-belysning runtom i trallen ger huset ett vackert sken på kvällarna.  Det är vår duktige elektriker Henrik som har sett till att Villa Circuitus nu ser snygg ut dag och natt.

132
 

Jorden på plats och gräset växer

Nu har vi fått formen för trädgården och den blev mycket större än förväntat. Vi har fått låna en liten grävmaskin av Jimmy och en stor och en liten kille hade mycket roligt när de  fördelade jorden. Hela familjen har hjälpt till. Nu är fröna i marken, beredda att växa och bli gröna.

129

Solcellerna producerar nu el.

Efter två veckor i bruk har vi producerat nästan 300 kWh. Just nu förbrukar vi 5-15 kWh per dag och producerar 15-25 kWh per dag. Med tanke på att solcellsplaceringen vertikalt och på taket utan 45 vinkel inte är optimal och två paneler ännu inte är anslutna, så är vi nöjda med resultatet.

Tyvärr är reglerna idag sådana att man säljer sitt överskott till elbolaget för bara cirka 20 öre per kWh vilket innebär att man inte direkt  kan göra några stora vinster.