Circuitus ett A-klassat hus

Vi har energideklarerat vårt runda passivhus och som förväntat är det ett A-klassat hus även enligt de nya energikraven. Den faktiska energianvändningen ligger på 17 kWh per kvadratmeter och år. Den specifika energianvändningen (normalårskorrigerad) är 19 kWh per kvadratmeter och år. Schablonvärdet för varmvattenanvändning enligt Sveby, d.v.s primärenergitalet med geografisk justeringsfaktor, är 31 kWh per kvadratmeter och år.

Som A-klassat hus räknas hus vars energianvändning är mindre än 50% av dagens lagkrav enligt BBR (Boverkets riktlinjer), för närvarande 90 kWh/m2år. Dock är energin inte det enda som är viktigt utan även trivseln inomhus, hållbarheten och skötselbehovet. Under de senaste fem åren har vi haft ett mycket bra inomhusklimat oavsett årstid. Inte heller det mörka och solfria vädret de senaste månaderna har påverkat husets prestanda. Värmepumpen är det enda vi haft strul med, två gånger behövde delar av pumpen bytas ut eller lagas.

Solcellerna producerar som förväntat inte mer än 3000 kWh per år, det är läget som gör det och bara att acceptera. Men eftersom vi enbart förbrukar 6500 kWh per år för allt inklusive hushållsel, elbilsladdning och utebelysning gör det inte så mycket för oss att elproduktionen är mindre. Vi är runtom nöjda med Circuitus och ser nu fram emot att erbjuda våra nya Circuitus-hus till hela Sverige.

Se energideklarationen