En negativ köldbrygga!

Enligt BBR räknar man med att köldbryggor i småhus ger 20% påslag på transmissionsförlusterna.

I samarbete med våra partners och genom att tidigt definiera köldbryggorna har vi tittat extra noga på anslutningarna i Villa Circuitus. Det handlar om att försöka ha ett så oavbrutet isoleringsskikt som möjligt.

I anslutningen vägg/tak blev köldbryggsvärdet (Ψ) så bra att det till och med blev negativt! Vi får alltså dra av i energibalansen.¹ Istället för 20 % extra energi får vi energi tillbaka.

 

¹Eftersom vi arbetar med externa mått räknas anslutningen två gånger.