Fönster som förr i tiden

67

Fönsterplaceringen och monteringen i klimatskalet är mycket viktiga och avgörande för hållbarhet och energieffektivitet. Här gör man ofta fel i dagens arkitektur. Tittar man tillbaka i tiden har man haft måttliga fönster placerade in i väggen och skyddade mot vind och väder. Idag förespråkar man istället att placera fönstren längst ut i fasaden. Detta gör fönstren mindre hållbara, och monteringen blir inte genomförbar utan köldbryggor. Många meter anslutnings-köldbryggor ger mycket extra energiförluster som lätt hade kunnat undvikas.

69

I passivhus rekommenderar vi att placera fönstren som  förr i tiden -med omtanke och längre in i fasaden. Detta ger möjlighet att överisolera karmen och att på så vis skydda fönstren och reducera värmeförlusterna.

En mycket fin lösning hittade vi för vårt hus där över 100  mm isolering ger både en hållbar anslutning och en snygg detalj i smygen utvändigt.

68

En speciell panel för träfasaden som är helimpregnerad på ett miljövänligt sätt bildar smygen och fasaden mellan fönstren. Den ska inte behöva behandlas på minst 30 år.

70

Isoleringen är viktig överallt och runtom i huset. En isolering på plattan bidrar dock inte enbart till att minska värmeförluster, några sådana har vi knappt kvar genom grunden. Utan denna isolering gör att det bli extra ljudisolerat inomhus och att golvet är mjukt och varmt att gå på även när man som vi valt bort golvvärme, d.v.s isolering istället för energianvändning. Det är som varma strumpor hela tiden och den mjuka ytan gör det bekvämt att gå på utan att få ont i knäna exempelvis.

71

Även denna isolering är av miljövänligt träfibermaterial, 32 mm och hårdare än isoleringen i installationsskiktet. Lätt att jobba med, och återigen går fyrkantigt och runt hand i hand. Liksom på taket är det trekantiga passbitar som läggs vid kanten, det blir knappt något spill alls.