Invigning

Invigning av Circuitus 2.0 i Vikensved utanför Växjö den 12 november 2020. Med finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund och Kronobergs landshövding Maria Arnholm. Dessutom medverkar Gunnar Jönsson och Henrik Hargedahl från Fiskarhedenvillan samt Simone Kreutzer Wesslund och Tommy Wesslund från Circuitus.