Circuitus-konceptet är skapat i ett samarbete mellan specialister för energieffektivt och hållbart byggande. Alla projektdeltagare är också internationellt certifierade passivhusexperter. Projektet utvecklas med stöd från Boverket.

Personerna bakom Circuitus

Projektledning: Tommy Wesslund, Circuitus AB
Marknadsansvarig: Simone Kreutzer, Circuitus AB
Arkitekt: Marcus Jansson, Horisont Arkitekter AB
Konstruktion: Mare Mitrevica, Intressegrupp Passivhus AB
Teknik: Eveline Jonsson, Enerwex AB
Tillverkare byggsystem: Krists Slokenbergs, i2