Presentation

Här kan du se den presentation som arkitekt Marcus Jansson från Horisont Arkitekter och tillverkaren Krists Slokenbergs från Passive House Factory höll på Passivhuskonfernsen i Laholm.