LUNOS / Sweden Energy Building Systems

Vi är generalagenter i Sverige för LUNOS Lüftungstechnik GmbH med tillverkning i Berlin, Tyskland sedan 2011. LUNOS har tillverkat och lanserat ventilation sedan 1950-talet och finns idag över hela
världen. Det senare efter satsningen på det decentraliserade systemet med benämning e2. Ett decentraliserat FTX-system eller i samverkan med behovsstyrd frånluftsventilation i våtrum ett
hybridsystem.

LUNOS ventilationssystem satsar på innovativa energieffektiva lösningar till framför allt bostäder såväl till nyproduktion som renoveringsprogram. Produkterna utvecklas ständigt eftersom LUNOS strävan är att alltid ligga i framkant, det vill säga gällande kvalité, ekodesign och konkurrenskraft.

Vi har fått vara delaktiga med LUNOS ventilation i ett flertal intressanta projekt och nu till sist även fått vara med att utrusta tornet i Villa Circuitus med en ventilationslösning som passade in.

Besök företagets webbplats.