Enerwex

Enerwex är specialiserade på projektering, problemlösning och kalkylering inom VVS och kyla för kommersiella fastigheter, industrier och flerbostadshus.
Med ständig kompetensutbildning och ett nätverk av samarbetspartners ger Enerwex kostnadseffektiva och okonventionella helhetslösningar.

Certifierade

Vi är certifierade inom passivhusteknik och arbetar också med utbildning inom såväl passivhus- som VVS-teknik och kalkylering.

Enerwex arbetar främst som rådgivande konsulter i passivhusprojekt och förenar i dessa projekt erfarenheter från traditionella lösningar med passivhustekniken.

Villa Circuitus

Att projektera VVS-installationerna för villa Circuitus  är en rolig och naturlig fortsättning mot totaldesign som vi inom Enerwex utvecklat och specialiserat oss på.  Samspelet med arkitekturen medger en enkel och effektiv VVS-installation, vilket är ett upplägg som är mycket givande att medverka i.

Länk till Enerwex webbplats.