IG Passivhus Sverige

IG Passivhus Sverige är ett kompetensnätverk bildat av passivhusexperter med mer än 25 års erfarenhet. Medlem inom IG PH kan alla bli som är intresserade av att göra Sverige energieffektivare med hjälp av kvalitetssäkrade passivhus.

Vårt mål är att utveckla och sprida passivhuskonceptet i Sverige genom kompetensutbildning och kunskapsutbyte samt nätverksbildning mellan passivhusexperter, tillverkare av passivhuskomponenter, passivhusentreprenörer och offentliga aktörer både nationellt och internationellt.

Med Villa Circuitus går vi nu före med gott exempel och medverkar i att bygga ett äkta passivhus med ett nydanande koncept, både vad gäller arkitekturen och de tekniska lösningarna.

Länk till IG Passivhus Sveriges webbplats.