Masonite Beams

Masonite Beams levererar den runda stommen till  Villa Circuitus, som tillverkas av I-balkar. Konstruktör Gunnar Isaksson tycker att husets annorlunda koncept passar bra ihop med företagets ambition: att minska energikonsumtionen, miljöpåverkan och uttaget av råvaror.

I-balken ger en total byggeffektivitet med minimalt materialspill. Jämfört med byggnation i massivträ krävs 65 % mindre råvara. Arbetstiden för väggkonstruktioner minskar med 20 % och arbetstiden för bjälklagskonstruktioner med 35 %. På grund av den låga vikten blir det lättare för personalen att utföra monteringsarbetet. Köldbryggor minimeras, därför lämpar sig konstruktionen med I-balk särskilt bra för passivhus.

I Villa Circuitus med sin runda konstruktion kan man helt eliminera köldbryggorna som brukar uppstå i vinklar och hörn. Andelen klimatutsatta husdelar minskar, och det blir enklare att uppnå en hög isoleringsgrad.

Intressanta fakta:

…om alla nya svenska bostadshus skulle byggas med I-balk skulle
Sveriges totala energibehov kunna sänkas med 3,5 TWh.

…om alla nya svenska bostadshus skulle byggas med I-balk hade den totala svenska byggkostnaden för 2014 kunnat sänkas med 2,9 miljarder kronor.

Länk till Masonite Beams webbplats.