Välbesökta Passivhusdagar och Circuitus år 2

Även i år har vi öppnat dörren till Villa Circuitus under de internationella Passivhusdagarna. Ett 30-tal besökare kom till det runda huset, privatpersoner såväl som studenter från programmen Byggnadsutformning och Byggteknik på Linnéuniversitetet. Framtidens ingenjörer visade stort intresse och ställde många frågor. Konstruktionen, komponenterna, utförandet och tekniken är alla väl beprövade, men nya för besökarna.
Det känns dock tryggt att veta att just dessa unga yrkesmänniskor är vår framtid och förhoppningsvis kommer att göra mycket bättre. Förståelsen finns, kunskaperna hjälper vi till med, nu gäller det bara att samla erfarenheter.

I och med Passivhusdagarna 2017 har familjen fullbordat sitt andra år i huset och det är dags för uppföljning igen. Håller konceptet? Hur ser det ut år 2?

Värmepumpen har förbrukat 1800 kWh för hela årets värme och varmvatten.
Den totala energianvändningen för allt – värme, varmvatten, drivel för pumpar och fläkten, belysning inne och ute, samtliga hushållsapparater, elbil och elcykel – har uppgått till 5002 kWh i år. Solen svek, vi producerade endast 2800 kWh vilket var en besvikelse.

Sammanfattningsvis låg Circuitus energianvändning på 28,4 kWh per kvadratmeter och år, och energiproduktionen på 16 kWh/m2år.
För jämförelse: En vanlig villa idag använder mellan 70-200 kWh energi per kvadratmeter och år.

Gällande inomhusklimatet ligger temperaturen mellan 22-25 grader året runt. Vi kylar sommartid, även detta ingår i den totala energianvändningen.

Även nästa år kommer vi att öppna vårt hus för allmänheten, i förhoppning om att kunna nå allt fler som vill bygga energieffektivt och hållbart med tanke på vårt samhälle och jorden vi lånar av.