Arbetet med grunden fortsätter

4

Cirkeln fylls med kross och makadam/singel. En utsättare från kommunen har mätt in huset så att det ska bli rätt placerat.

Exakt i mittpunkten finns det nu ett ingjutet stålrör. Härifrån mäts både avloppsrör, inkommande vatten, ytterväggar och innerväggar in. Röret utgör visserligen en liten punktuell köldbrygga i husets centrum, men en enda sådan får man ha i ett passivhus.

3

Avslutande markarbeten. Det har tillkommit en del kostnader för markarbeten som inte har funnits med i kalkylen, marken är tyvärr ofta en osäker faktor.

5

Nästa vecka kommer rör och elkabel att läggas ut, på onsdag levereras skumglaset och ett väderskydd ska resas. Vi har bestämt oss för ett väderskydd trots att det är dyrt. Det känns tryggare med tanke på Växjövädret – vi vill ha den bästa kvalitén samt skapa bra arbetsförhållanden för våra byggare under de första två månaderna.