Grunden tar sin runda form

2Sedan 8 april är bygget av Circuitus igång. Ett hinder som man alltid måste räkna med när man börjar gräva i Småland är stora stenar som behöver spräckas och matjord som behöver bytas ut. Marken bjuder oftast på tidskrävande överraskningar.

Inom kort kommer kommunens utsättare och prickar in vårt hus rätt på tomten. Ja, det krävs faktiskt en så kallad utsättare för detta jobb.

1Sedan 21 april syns det väl att huset kommer att bli runt. Magnus gillade att snurra med grävmaskinen för att fixa cirkeln. För första gången fick vi höra att något var enklare med ett runt hus istället för ett fyrkantigt!  Enligt lagen ska nu en korrekt kompaktering säkerställas. Ingen vet riktigt vad det innebär men det ser väl redan helt kompakt ut?

Nästa steg blir grusning, sedan kan ”plattan” komma.  Det är förstås ingen riktig platta utan en grund av skumglas och glasskum med lite sand emellan. Ovanpå grunden läggs en geoduk, en radonduk och en lufttät duk – så får vi tredubbel säkerhet mot allt.

Hålet i mitten av grunden ska inte bli någon pool utan är husets centrumpunkt. Här kommer en stålpelare att placeras för att kunna mäta in alla väggar och öppningar i huset. Idén är byggarens och kommer att underlätta utförandet av den runda formen.  En enda punktuell köldbrygga i hela huset klarar även passivhus av, så länge den ligger i husets varma del.