Circuitus har fått sitt passivhuscertifikat

På Passivhus- och hållbarhetskonferensen i Laholm fick Circuitusserien sitt passivhuscertifikat för komponenter. Certifikatet överlämnades av grundaren till Passivhaus Institut Darmstadt, professor Wolfgang Feist. Det togs emot av representanter för projektgruppen: Simone Kreutzer och Tommy Wesslund för Circuitus AB och Krists Slokenbergs för Passive House Factory. Ur certifikatet framgår att U-värdet för fönstret inkl. montering är 0,65 W/m2K. Konstruktionen är fri från köldbryggor. Här kan du se hela certifikatet och här finns en video från presentationen som arkitekt Marcus Jansson och tillverkare Krists Slokenbergs höll på konferensen i Laholm.