En uteplats med utsikt

56

På sommarens hetaste dag kom våra lettiska kollegor tillbaka för montering av glasverandan.
Ja, man hade kunnat välja enkelglas och oisolerade väggar för att verandan ligger utanför klimatskalet. Men vi vore inte vi om vi inte hade valt att satsa på ett passivhusskal även här. Vi är nyfikna på hur klimatet blir här uppe. Glasverandan har ett U-värde på i snitt 0,65 W/m2K, och väggar och tak är isolerade med 30 cm cellulosa. En kamin kommer att vara mys-värmekälla på utsiktsplatsen. Om den verkligen behövs för uppvärmning av verandan, det ska vi undersöka.

57

För kvaliteten på plan 2 gäller samma höga krav som i passivhuset nere – lufttät och utan köldbryggor ska det vara, inpackat och välisolerat.

En snygg stomme av limträ placerades runt om. Hela systemet har byggts upp en gång tidigare i fabriken i Lettland och måttanpassats. Sedan har det demonterats och nu satts upp på riktigt i  Villa Circuitus.

Våra snickare hade väl förberett anslutningarna till golvet och till konstruktionen som tar upp lasterna.

59

Också i utbildningssyfte har vi valt att inte glasa in hela verandan, utan vi ska ha fyra täta fält som är lika breda som glaspartierna, fast fyllda med 40 mm vakuumisolering. Dessa 4 cm vakuumpaneler ger samma U-värde som en vanlig yttervägg med 24 cm mineralullsisolering.

60

Materialet har funnits på marknaden i 30 år. Det kommer ursprungligen från rymdforskningen, men används nu flitigt vid renovering när man man har ont om plats för tilläggsisolering.
Man ska vara noggrann vid monteringen, en punktering av vakuumpanelen försämrar isoleringsförmågan med fyra gånger.

När glasverandan var placerad,  vilket tog 3 dagar, kunde våra snickare fortsätta med bröstningen och förbereda ytterväggen nedanför. Vind- och lufttäta anslutningar gjordes.

61

Innan våra snickare gick på sin välförtjänta semester gjorde de klart takstolarna direkt under väderskyddet. Endast tre takstolar kunde inte monteras ännu på grund av platsbrist.

62