Frisk luft som värmer huset, och taket gipsat och klart

Efter taklagsfest och trevligt firande har vi tagit friska tag och fortsatt för fullt med nya uppgifter både interiört och exteriört.

Det första som hände inomhus var placeringen av ventilationskanalerna. Systemet är enkelt att montera och tar lite plats.

52

Villa Circuitus värms via ventilationssystemet med luften. Detta är inget krav för passivhus, man kan ha ett vattenburet system också. Vi valde luftburet i de flesta rum och har enbart några golvvärmeslingor i badrummen och köket  samt en liten radiator i WC för att visa vilka möjligheter som finns.

53

När man väljer att värma huset med luft måste tilluftskanalerna isoleras. Det är viktigt för att värmen ska kunna nå fram till alla rum. Fördelen är att man under sommartid kan använda samma system för kylning av huset.

Det tog en och en halv dag att placera alla kanaler för till- och frånluft på rätt ställe. Donen kommer senare och även FTX- aggregatet ansluts i ett senare skede.

Motströmsaggregatet är passivhuscertifierat och kommer att ha en torr verkningsgrad på 94%. Förvärmningen/förkylningen sker via ett borrhål.

55

När alla kanaler är placerade kan man börja klä taket med gips. Det tar lite extratid att kapa och måttanpassa gipsen i ett runt hus, men det förekommer knappt något spill. Man sparar in i material vad man förlorar i tid.

54

När gipsen var satt kunde taket spacklas och målas.

58

I några rum fick vi minska takhöjden från 2,70 m till drygt 2,60 m för att få in de rektangulära kanalerna.