Rapport från en taklagsfest eller Änglagård 4

1

Och så hade det blivit dags att hälsa alla gästerna välkomna till taklagsfest. Hela familjen är involverad i projektet, något som fick Växjös kommunalråd Bo Frank att tänka på filmparalleller.

12

– Det finns en Änglagårdsvarning på dig och din familj. Ingen vet vad ni kommer att hitta på. Det enda man kan säga är att ingenting kommer att bli som förut, menade han och hyllade pionjärandan och Simone Kreutzers bidrag till energiutvecklingen i regionen.

– Utan dig och din envishet skulle Växjö ha byggt mycket sämre än vad vi faktiskt gör. Och nästa år ska du åka med mig till Almedalen och berätta om det här huset.

Bo Frank passade också på att varna grannarna för invasion, eftersom Villa Circuitus sätter Växjö på kartan och kommer att dra många intresserade besökare. Han såg bara ett orosmoment för sin stad:

– Om alla hus i Växjö var som detta skulle vi behöva stänga ner  VEAB!

3

Clas Birgersson från BiWi Bygg var oerhört nöjd med att få komma på taklagsfest, en tradition som inte är så vanlig längre. Och bygget har ju faktiskt hunnit längre än till takresning. Clas tyckte det var ett klokt beslut att skaffa väderskydd, något han kommer att rekommendera till alla sina kunder i fortsättningen.

4

VKAB:s styrelseordförande Catharina Winberg var på återbesök och tyckte att det hade gått undan. Hon framhöll hur viktigt det är med hållbart byggande och sunda material.

2

Enhetlig klädsel gällde för dagen, alla gäster fick t-shirt och keps med passivhusbudskap med sig hem.

6

Livliga diskussioner uppstod kring ölbordet.

5

Arkitekt Nina Sandahl höll ett vakande öga på byggaren Clas som snabbt bytte roll till grillmästare.

7

Catharina Winberg och Bo Frank fick en guidning inne i huset av Simone Kreutzer.

8

En isolering som inte sticks vill alla ta på. Tommy Wesslund förklarar finessen med cellulosa.

11

Noggrann inspektion även från utsidan, här är det fönstren som undersöks närmare.

9

Glada och stolta byggherrar, halvvägs i mål!