Vi klarade lufttäthetstestet med stor marginal!

50

Idag har snickarna fått det svart på vitt hur bra lufttäthetsskiktet är utfört. Tätningen och tejpningen håller måttet och även om det fanns en del små läckage att åtgärda så ligger vi långt under passivhuskravet för läckagets maxvärde.

En av de viktigaste förutsättningarna för att uppnå passivhuskravet är ett lufttätt klimatskal. Förutom att energianvändningen påverkas har lufttätheten stor betydelse för bl.a. byggnadens fuktsäkerhet, ventilationsflöde, effektiv värmeåtervinning, termisk komfort såsom drag och kallras, ljudmiljö (buller) samt när det gäller att förhindra spridning av luftföroreningar och lukt.

Idag gjordes den första lufttäthetskontrollen enligt EN-SS-13829 (metod B) samt en läckagesökning.
Mätningen enligt metod B är avsedd för att mäta lufttätheten för byggnadens klimatskal. En sådan mätning utförs så tidigt som  möjligt i byggskedet och kan med fördel kombineras med en läckagesökning. På så sätt är det möjligt att tidigt i byggprocessen hitta och åtgärda brister i byggnadsskalets lufttäthet. Vid en läckagesökning är det lufttäta skiktet tillräckligt komplett, men som i vårt fall saknas ännu de invändiga beklädnaderna.

Innan vi flyttar in i huset i slutet av året kommer vi att göra ytterligare en mätning, då enligt metod A. Mätningen undersöker husets lufttäthet i komplett färdigställt skick, där man inte får täta eller tejpa tillfälliga öppningar.

49

Det känns bra att ha klarat av detta första mål! Vi kommer att fortsätta med vårt noggranna arbete och med den kvalitet som behövs för att kunna bygga ett äkta passivhus. Tack till alla snickare och leverantörer för ett bra samarbete så här långt!

51

I morgon är det taklagsfest och lagom till denna händelse har taket fått råspont runtom, en vacker vy som lyser över sjö och skog.

Omkring 70 gäster kommer att finnas på plats för att fira husets framsteg. Varmt välkomna!