Lufttätt på insidan, vindtätt på utsidan

21

Under veckan har den svarta vindduken kommit på plats. Den ska skydda isoleringen mot nerkylning och är en  viktig komponent för att upprätthålla isoleringsförmågan.

20

För att hålla duken på plats har ett stålband rullats runt och stående och ytterligare liggande glespanel har monterats.

Under nästa vecka kommer de 400 mm tjocka lättregelväggarna att få sin isolering i form av cellulosa. Väggarna är nu täta på båda sidorna, lufttätt på insidan och vindtätt på utsidan. Isoleringen sprutas in uppifrån genom en öppning som kommer att få ett lock under installationen av isoleringen. Cellulosa består av återvunnet papper och är mest ekologisk avseende tillverkning, transport och användning.

23

Murarna har slutfört sitt arbete. Den bärande ringen och en inre halvring som blir hjärtat i huset, teknikrummet, är klara för putsning.

22

39 takstolar har kommit på plats runt om.  Härnäst ska kortlingar monteras på inre ringen för anslutning till mellanbjälklaget. Även takstolarna kläs i duk på in- och utsidan. Vi har valt att ha en luftad fasad och ett luftat tak för att säkerställa att konstruktionen med sedumtaket ovanpå kommer att vara frisk och hållbar även efter 100 års bruk.  Det finns ett program för fuktsäkerhetskontroller, som heter Wufi. Tyvärr glömmer man ofta bort fuktproblemet och bygger med fel isolering, fel täthetskoncept eller på fel plats.
Passivhus däremot genomgår en kvalitetssäkring även gällande fukt. Det handlar inte enbart om byggfukt utan även om fysikaliska händelser som kan inträffa under drift, såsom stigkraft, konvektion eller vindsug.