Under bar himmel

85

Nu står Circuitus utan skyddande tak. Vi har haft hjälp av många när vi täckte av huset och plockade bort ställningen. Villa Circuitus smälter fint in i omgivningen. Här ska nu huset stå i minst hundra år.

87

Att plocka ner tältet och ställningen innebar två dagars arbete och ingår i den ekonomiska kalkylen. Vi vet inte riktigt ännu vad väderskyddet har kostat oss totalt, men vi fick det gratis i en månad under industrisemestern. Vi vet dock vad vi har vunnit med denna lösning. Vi fick en fuktsäker byggnad och kunde jobba med fasaden,  målningen, överisoleringen av fönstren, montaget av glasverandan m.m. utan att behöva kolla väderprognosen. Det är en vinst som inte kan räknas i kronor, men som ger trygghet och planeringssäkerhet. Just den här sommaren med en regnig juli månad var det extra värdefullt.

88

Det som är kvar nu är verandataket som behöver kompletteras, luftningen och råsponten. Sedan kan gummiduken placeras och därpå våra trapetsformade solceller som tillverkas just nu. De kommer att ligga på taket som tårtbitar.

86

Kantavslutningen är förberedd för sedumtaket som kommer vecka 36. Till dess får fallskyddet vara kvar. Kantavslutningen är en speciell plåt med hål för regnvattenavrinning som fästs med hjälp av gummiduken mot den befintliga duken utan att det blir skarvar eller hål. På så sätt säkerställer man att vattnet stannar utanför klimatskalet. För en snygg fasaddesign kommer vi också att montera Kebony-panel mot plåten.