Villa Circuitus i Magazinet Plus

Artikel Magazinet

Magazinet Plus har besökt vår byggarbetsplats och skriver om projektet i sin senaste utgåva. Läs hela artikeln här.