En duk som kan fatta egna beslut

35

Ännu mer har hänt i veckan!

Taket börjar ta form, vindduken lades på och en 95 regel monterades ovanpå denna. Detta ska bli luftningen till taket, under lagret av sedum. Det är en viktig åtgärd som vi planerade in under projekteringen för att säkerställa att huset är fritt från mögel även efter 100 år och för att det ska vara ett sunt boende för flera generationer framöver.

30

Likt väggen får även taket ett lufttätt skikt. Det utgörs av en duk med variabel ånggenomsläpplighet, d.v.s. den stänger eller öppnar beroende på temperaturen för att släppa ut fukt eller för att förhindra att fukt tränger in. På sommaren kan man därmed torka ut taket, och på vintern stänger duken och gör så att fukten stannar ute.

34

Elin tätar noggrant. Detta skikt är viktigt för att bl.a. minska energianvändningen och för att utesluta fuktskador. Det ökar också komforten i huset genom att minimera risken för drag och kallras.