• Vi har firat taklagsfest!

  Den 9 juni firade vi taklagsfest för Circuitus 2.0 med ett 50-tal besökare och Kronobergs landshövding Maria Arnholm som hedersgäst. Ett tillfälle att berätta om vår spännande resa och vision med huset och att tacka alla som hjälpt oss.

  Ett stort tack riktades till Otto och Thomas som har spikat och spikat.
  Taklagskransen var på plats.

  Snickarna har på endast 16 dagar rest huset och fått det tätt mot vind och regn samt isolerat. Trots det höga tempot blev arbetet otroligt noggrant utfört, precis som vi planerade!

  Landshövding Maria Arnholm talade.

  Maria Arnholm pratade om hur stolta regionen är över oss och den utveckling vi driver, att vi verkligen går i täten och visar hur mycket bättre det går att bygga. Hon vill gärna komma tillbaka och följer upp vårt arbete.

  För underhållningen stod Björn Elmgren från Smålandsoperan som tog ton uppe från ställningen. En mycket fin eftermiddag som avrundades med tårta!  

  Björn Elmgren framförde två arior.
  Planktårta till alla gäster.
 • Stommen – del 4

  Efter åtta intensiva arbetsdagar har vi nu minskat på takten och styrkan på Circuitus-arbetsplatsen. Med två man och en kvinna fortsätter vi till nästa steg.

  Den 25 – 27 maj jobbade vår snickare Otto, med assistans av Thomas och Simone, med komplettering av facken över och under fönstren med lättreglar och plywood. Dessa fack ska snart fyllas med cellulosa-isolering. Här kände vi att detaljerna behöver utvecklas vidare, det var mycket pusselarbete och ”lösa på plats”, som lätt kan prefabriceras istället. Detta är noterat för kommande projekt.

  Måndagen den 25 maj kom Björn från InviSense och vi placerade fuktsensorer i väggarna där isolering kommer att finnas i framtiden. Vi vill mäta och kontrollera fukthalten under driften av huset, vilket vi nu lätt kan göra via en scanner. Allt dokumenteras i tillhörande app. Även detta är en del av en byggnads hållbarhet, tycker vi.

  Fuktsensor placerade i isoleringsskiktet.

  Nu behöver även väggarna få sitt vindskyddsskikt och vi valde 4,5mm Cembrit-skivor. Montaget startade tisdagen den 26 maj. Det dammade lite vid sågningen av skivorna, men hanteringen, placeringen och tätningen gick som på räls. Det vi upptäckte var dock att den lettiska plywooden är mycket hårdare än väntat, och skruvandet i lättreglar gav Otto och Thomas lite extra muskulatur i armarna. En synpunkt vi har skickat till Lettland för vidareutveckling, man ska inte glömma helheten. Vi har valt att skruva allt återanvändningsbart material som vi anser skulle kunna demonteras och användas igen, därav lite extra ”handarbete” nu under byggnation.

  Cembrit Windstopper-skivor, med lufttät anslutning mot vindduken.
  Hela vindskyddet är monterat.

  Efter en långhelg fortsatte vi bygget den 1-3 juni med montage av resterande fibercementskivorna.

  För ytterligare driftsäkerhet monterade vi en luftspaltsventil längst ner på väggarna. Det är ingen vanlig ventil utan en med många finesser. I och med att ventilen består av ett nät förhindras att gnistor och lågor tränger in i byggnaden, och den skyddar samtidigt mot skadedjur. Där har Eld och Vatten verkligen tagit fram en mycket viktig produkt, inte minst för trähus.

  Luftspaltsventilen monteras. Nätet skyddar mot både eld och skadedjur.

  Näst sista skruvjobbet för denna vecka var montaget av glesen för fasadinfästningen. Vi har denna gång bestämt oss för att inte använda träreglar som gles utanpå vindstopparen, utan perforerade stålprofiler. Detta för att ge fasaden ytterligare fuktsäkerhet, och man slipper en extra regel för luftning av ytterväggen, då vi har valt stående träpanel som ytskikt.

  Perforerad stålprofil för en fuktsäker fasad.
  Regelmontage pågår.

  Innan Otto tog ledigt inför sin dotters bröllop avslutade han takarbetena med att skruva vertikala 70 reglar för takets luftning. 400 skruvar totalt blev det, sade han. Tur att Thomas fanns som stark medhjälpare.

  Reglar för takluftning.

  Cellulosaisoleringen, gjort av återvunna Aftonbladet och Expressen, anlände. Ingen liten mängd, när man ser det så här samlat utanför huset, men återvunnet papper känns ”tryggt” att ha i både väggar och tak.

  Mycket återvunnet tidningspapper blev det.

  Fredagen den 4 juni kom Jakob och Marcus från Isoleringslandslaget för att utföra just detta jobb, att blåsa in cellulosa i 113 fack på 420mm tjocka ytterväggar och 64 fack på taket (dessa är hela 600mm tjocka).

  Vid torrt väder tar isoleringsarbetet 2,5 dagar, men så mycket tur hade vi inte. Först måndagen den 8 juni kunde vi avsluta arbetet med att fylla taket på ett fuktsäkert sätt.

  Cellulosa sprutas in i takkonstruktionen…
  …och i väggarna.
  Kvällstidningar, numera oläsbara men med stor miljönytta.

  Nu känner vi oss redo att ta emot 50 anmälda gäster och fira taklagsfest imorgon 9 juni. Det blir spännande!

  Circuitus 2.0 är klart för taklagsfest!

  Se filmen från stommonteringen, etapp 4!

 • Stommen – del 3

  Den 21 maj, dag 7, skulle Cirucitushuset få sina fönster.

  Allt började med en låda, lite som hos Ikea. Lådan byggs ihop och därefter förs den in i fönsterhålet i väggen. Denna box bildar också fönstersmygen och kommer att vara det lufttäta skiktet för fönstermonteringen och mot ytterväggen.

  En sammanbyggd fönsterbox.
  Boxen utgör smygen.
  Lufttät anslutning av fönsterboxen mot ytterväggen.
  Fönsterboxen från utsidan.
  Färdig smyg.
  Ett passivhusfönster.

  Fönstren är tunga, framför allt de stora i vardagsrummet som väger 140 kg. Här behövs bra hjälpmedel och 4 personer för att sätta dem på plats.

  Varje fönsterlåda får konsoler under, och fönstret monteras enligt anvisningar i lådan. Lufttätheten säkerställs med tejp.

  Köksfönster.

  Under samma tid gjordes taket vindtätt med ett mycket hållbart och regntätt vindmembran. Det applicerades på lättreglarna nerifrån och upp så att glespanelen kan användas som stege till nocken för komplettering av duken över hela 180m2 yta.

  Vindduk och glespanel placeras på taket.
  Taket är vind- och regntätt.

  Den 22 maj, efter 8 dagar, var lastbilen från Riga komplett tömt, huset var vindtätt, väderskyddat och hela bygglaget stolta och glada över resultatet. Och bygglaget, det var Ugis och Krists från Riga, vår österrikiska snickare Otto, fysioterapeuten Thomas, Tommy och jag.

  Ugis, Krists, Simone, Tommy, Otto och Thomas.

  Skyddet på panelens insida finns förresten där för att detta är den synliga ytan. När arbetet är klart invändigt tas skyddet bort, och väggarna är färdiga.

  Mest imponerad blir man över hur lite spill det blir på ett Circuitus hus. Efter hela stommonteringen är spillet några reglar som kommer att användas till eldkorgen hemma. Även volymen av sopor är på mycket låg nivå, endast 6 sopsäckar (mest emballage). Oavsett om man jobbar utomhus eller inomhus, så är byggplatsen ren och fin, det finns knappt några spån, inget avfall. Även i detta avseende är bygget därmed mycket miljövänligt.

  Spillet.

  Här kan du se en film om stomresningens tredje del.

 • Stommen – del 2

  Efter en mycket god farmorsfika började arbetet den 18 maj med lufttätning av väggarna, samt komplettering av skruvar i alla anslutningar. Det krävs ett noggrant arbete, men tätningen är enkelt att säkerställa. Anslutningen mot betongen kräver en primer innan den dubbla tejpen viks enkelt mot ytterväggarna.

  Lufttät anslutning mot plattan.
  Primer till betongen.
  Anslutningen mot betongen är lufttät.
  Skarvarna tejpas noggrant.
  En lufttät yttervägg.

  Parallellt började vi med att väderskydda taket med 18mm plywood-skivor ovanpå takstolarna. Skivorna är färdigkapade från fabriken i Riga med ”hona och hane” för att enkelt kunna appliceras på lättreglarna. Plywooden bildar takets lufttäthetsskikt.

  Plywood placeras på takstolarna.

  En ”dubbelstege” underlättar nu att applicera lufttäthetstejpen samtidigt på båda sidorna på skarvarna tills alla skivor är täta. Detta arbete tog ca. 1,5 timmar.

  Plywooden är klar. Dubbelstegen har underlättat arbetet och gjort det säkrare.
  Plywoodens skarvar lufttätas med tejp.

  Den 19 maj var huset helt väderskyddat. Utsikten från nocken över omgivningen var fantastisk!

  När den bärande delen var klar och lufttät kunde den isolerade delen placeras. På taket är det vanliga lättreglar som med start vid gaveln applicerades med cc avstånd 600mm för att på så sätt utforma facken till isoleringen. Alla lättreglar är färdigkapade och även här bidrar stegen till ett effektivt montage. En dubbelhäftande tejp sätts utvändigt på lättreglarna, vilket underlättar appliceringen av vindduken i nästa steg.

  Placering av lättreglar på nocken.
  Alla lättreglar monterade på nocken.

  I väggarna har samtliga paneler ett spår där prefabricerade ”halva” lättreglar sätts i, detta går snabbt, inget spill, inga extra mätningar.

  Montage av lättregel i väggen.
  Färdiga lättreglar i yttervägg.

  Här kan du se en film om stomresningens andra del.

 • Stommen – del 1

  Den 15 maj startade äntligen äventyret med stommonteringen av det första Circuitus byggsystemet.

  Med regnprognos för hela helgen krävdes logistik och en fuktsäker plats för förvaring av allt material som kom med lastbilen från Riga.

  T-profiler utlagda för montering.
  Kontroll att stålprofilerna stämmer i höjd.

  Vi började med att placera T-profiler på betongplattan. Detta moment kräver stor noggrannhet, en tolerans på maximalt 2mm är tillåten vilket måste kontrolleras regelbundet med lasern. De kommande Circuitus ”legobitarna” är framtagna med CNC-maskin och passar på millimetern exakt. Först när profilerna var komplett infästa med skruvar i betongen kunde stomresningen börja.

  Första väggpanelen satt!

  Den första väggpanelen i västra gaveln fästes med specialskruv och bulldog i T-profilen, därefter följde innerväggarna. Den 16 maj fortsatt vi med montage av ytterväggspanel, plywood, hammarband och mellanbjälklag. Bit för bit växte det fram en stabil Circuitus-stomme, så exakt och precis att man knappt kunde tro sina ögon när man kollade med vattenpasset.
  Vi kom fram till gaveln dag 2.

  Vägg- och hörnpanel.
  Västra gaveln.
  Installation av innervägg.
  Skruv och bulldog för infästning.
  Montering av hammarband.
  Mellanbjälklaget i form av en ”legobit” passade perfekt.
  Vattenpasset visar hur otroligt exakt konstruktionen är.

  Den 17 maj var väggarna helt färdigmonterade och resterande hammarband var satt, nu kunde vi stabilisera väggarna inför takstolsmonteringen.

  Takstolarna krävde en bra planering och 4 man för att dra upp och placera dem på hammarbandet, men mallen och färdigkapade reglar gjorde arbetet effektivt. Varje takstol fick en ljudisolering nedanför, som tejpades innan takstolen restes.

  Takstolsmontage.
  Sista takstolen placeras.
  Ljuddämpande isolering under varje takstol.
  Sista takstolen reses.

  6 takstolar sattes under regndagen den 17 maj och de sista 10 stycken sattes i solen dagen efter med bra flyt. Vad mycket skillnad det ändå är när man har solen med sig!

  Vi kunde ha firat taklagsfest efter endast 3 dagar, men målet var att väderskydda huset då vi ju alla vet hur obeständigt vädret kan vara denna årstid i Växjötrakten.

  Här kan du se en film om stomresningens första del.

 • Platta på mark

  Plattan är isolerad i dubbla lager.

  Efter att marken var förberedd och höjderna kontrollerade kunde arbetet med plattan börja.
  Den 4 maj kom Tony Carlsson och hans kollega Micke från Grundmäklarna för att hjälpa och visa oss hur vi på bästa och mest hållbara sätt isolerar plattan med deras färdiga kantbalkar.

  Micke och Tony placerar kantbalken.

  Det skulle bli en lång dag för både de, oss och grannen Thomas.

  Tony och Micke startade med att mäta in första hörn-kantbalken, och när lasern visade rätt höjd så började de att sätta kantbalkarna en och en runt hela huset, från nummer 1 till nummer 42. Varje kantbalk kollades igen att för att varav säker att höjden stämde. Kantbalken kompletterades med ytterligare 2 lager grå grafit EPS, totalt är det 300mm kantbalksisolering runt hela huset.

  Under tiden började vi lägga ut det första lagret XPS och därefter ett lager till, med förskjutna skarvar.

  Ovanpå kom ytterligare 2 lager fast grå grafit EPS med ännu bättre lambdavärde på 0,031. Genomföringar, rör, el osv. fyllde vi igen med isolering och skum efteråt.

  Här är kantbalken nästan klar.
  Varje kantbalk är försedd med 2 lager grå grafit EPS.
  Plattan färdigisolerad.

  De ouppvärmda komplementbyggnaderna fick enbart kantbalk och isolering som form för betongen.

  Armeringen placerades och vi startade med korgarna som var förberedda i fabrik. Alla korgar sattes på dag 1 och en lång arbetsdag tog slut kl. 21.

  Armering av platta med korgar och järn.
  Tommy och Thomas drar rör i plattan.

  De kommande dagarna kunde vi använda i lugn och ro till att armera klart, dra rör och brunn inför betongen som kom fredag den 8 maj.

  Betongpumpen fördelar betongen.
  Betongen är ifylld.
  Betongplattan slipas.
  Plattan hölls fuktig de första dagarna.

  Det tog en dag att pumpa ut, fylla i, fördela och slipa betongen, sedan var det bara att vattna plattan några dagar för att den inte skulle spricka för mycket.

  För att skydda isoleringen under stommonteringen lade vi ut ett skydd av plywood på kantbalkarna. Ställningen byggdes runt huset, östra sidan hölls öppen tills takstolarna är monterade.

  Ställningen har kommit på plats. Kantbalkarna skyddas med plywood under montagetiden.

  Här kan man se filmen om installationen av kantbalken och plattan:

 • Markarbeten

  Huset värms och kyls med markkollektor

  Den 22 april 2020 startade Lindås bygg med markarbetena på tomten Vikensved 35. Pontus Dahlblom med hund Sally har grävt och mätt och placerat och bytt ut och fyllt på under en hel vecka för att ge bästa förutsättningar för det nya Circuitus-huset.

  Grävmaskinist Pontus med hunden Sally

  Det är inte mycket teknik i våra hus, men för att garantera hög komfort vinter- och sommartid, helt passivt, ligger det en ca 1,50 m cirka 80 m lång slang ca 1,50 m ner i marken. Den ska förvärma vinterluften och förkyla sommarluften innan uteluften passerar ventilationsaggregatet. En sådan förvärmning/kylning har alla Cirucitus-hus som standard.

  Fyllnad efter att markkollektorn är förlagd.

  Markkollektorn förläggs noggrant, och så kontrolleras tätheten innan slangen blir inbäddad i marken igen. Tommy gjorde en tryckprovning med tryckluft och manometer för att kolla att slangen inte läcker när brinevätskan fylls i.

  Täthetsprov av markkollektor.

  Dränaget runt hus, samtliga rör, inkommande vatten, avlopp, el och fiber förläggs enligt ritningar. Därefter fylls marken upp till rätt nivå så att grundisoleringen kan komma på plats.

  Just på denna tomt, där vi inte har kommunalt avlopp, behövs ett miljövänligt enskilt avlopp med infiltration. Med erfarenhet av senaste vinterns enorma regnmängder och vattensjuk mark har vi lyft upp infiltrationen så att den ligger över ytvattnet i marken, därför krävs även en pumpgrop som lyfter upp spillvattnet till bädden.

  Montage av slambrunn

  Inkopplingen på byns kallvattensystem skedde den 4 maj.

  Efter bara 8 dagar var marken komplett förberedd och Lindås gräv och Pontus hade åkt hem igen.
  Ett viktigt jobb var avslutat och vi har fått träffa mycket trevliga och kunniga markentreprenörer.

  Alla rör dragna.
  Plattan klar för gjutning.

  Titta på filmen för att se markarbetena.

 • Första spadtaget är gjort!

  Stolta och glada andragångsbyggherrar: Simone Kreutzer Wesslund och Tommy Wesslund

  Idag den 15 april tog vi tillsammans med Växjös stadsarkitekt Henrik Wibroe det första spadtaget till bygget av Circuitus 2.0 i Vikensved utanför Växjö. Nu är vi igång med ännu en spännande byggresa!

  ”Framtidens människor vill ha dessa hus”

  Henrik Wibroe ser mycket positivt på att vi nu återigen tar initiativet för att utveckla ett hållbart byggande, och att vi gör det just i Växjö.

  – Framtidens människor vill ha dessa hus, säger Henrik. Jag tycker det är jättestort och viktigt för Växjö. Även om vi inte själva är drivande i frågan så sätter Circuitus 2.0 Växjö på kartan igen. Det kan bli något riktigt stort.

  Visningshuset ska bli pilotprojekt för ett antal Circuitus-hus i Sverige. Det unika med husen är att de utmanar byggbranschen. Vi hör hela tiden att det inte är möjligt att bygga snyggt, energieffektivt, prisvärt, hållbart och funktionellt samtidigt. Det är antingen snyggt och dyrt eller klimatsmart och tråkigt eller billigt och snabbt. Men vi har tagit fram ett koncept som förenar allting och det hoppas vi att många i Sverige vill ha!

  ”Alla ska ha råd att bo hållbart”

  Under drygt ett och ett halvt år har vår utvecklingsgrupp arbetat med att ta fram ett byggnadssätt med litet fotavtryck. Husen är enkla att montera och demontera, de är högkvalitativa i material och design, men enkla när det gäller teknik och drift. Circuitus 2.0 bygger på våra erfarenheter med vårt första husprojekt för fem år sedan.

  Vi har jobbat mycket med logistik, samordning, kommunikation och arbetsförberedelse för att minska spill av material och tid. På så sätt har vi skapat ett modulbaserat ”legosystem” som ger en hög kvalitet, stor noggrannhet och ett enkelt sätt att bygga. Alla ska ha råd att bo hållbart i ett Cirucitus-hus och på så sätt kunna bidra till minskad klimatpåverkan och en bättre framtid för våra barn.

  I pilothuset i Vikensved kommer intresserade att kunna provbo. Något som också stadsarkitekt Henrik Wibroe kan tänka sig.

  – Jag kommer gärna och testar hur det är att bo i huset, helst vintertid!

  Provgropen blev platsen för första spadtaget som ska utmana Byggsverige. Till höger Henrik Wibroe.
  Circuitus 2.0 byggs nära det första Circuitus-huset i Vikensved.
  Vi gör det igen! Fem år efter första huset är det dags för ett nytt projekt.
  Så här stort ska huset bli. (96 kvm för att vara exakt.)
  Ser fram emot att provbo: stadsarkitekt Henrik Wibroe vill komma tillbaka i vintertid.
 • Nu är tomten byggklar

  Nu har vi röjt klart på tomten där vi ska bygga vårt pilot- och visningshus. Dags för grävmaskinen att sätta tänderna i marken! Byggstarten är planerad om 2-3 veckor.

  Här reser vi under våren ett Circuitus 96 med tilläggsmodul samt med bastu och cykelförråd. Huset ska användas till forskning och utvärdering av det nya modulbaserade byggnadssättet. Vi kommer att anordna visningar och även erbjuda att provbo i huset.

 • Circuitus ett A-klassat hus

  Vi har energideklarerat vårt runda passivhus och som förväntat är det ett A-klassat hus även enligt de nya energikraven. Den faktiska energianvändningen ligger på 17 kWh per kvadratmeter och år. Den specifika energianvändningen (normalårskorrigerad) är 19 kWh per kvadratmeter och år. Schablonvärdet för varmvattenanvändning enligt Sveby, d.v.s primärenergitalet med geografisk justeringsfaktor, är 31 kWh per kvadratmeter och år.

  Som A-klassat hus räknas hus vars energianvändning är mindre än 50% av dagens lagkrav enligt BBR (Boverkets riktlinjer), för närvarande 90 kWh/m2år. Dock är energin inte det enda som är viktigt utan även trivseln inomhus, hållbarheten och skötselbehovet. Under de senaste fem åren har vi haft ett mycket bra inomhusklimat oavsett årstid. Inte heller det mörka och solfria vädret de senaste månaderna har påverkat husets prestanda. Värmepumpen är det enda vi haft strul med, två gånger behövde delar av pumpen bytas ut eller lagas.

  Solcellerna producerar som förväntat inte mer än 3000 kWh per år, det är läget som gör det och bara att acceptera. Men eftersom vi enbart förbrukar 6500 kWh per år för allt inklusive hushållsel, elbilsladdning och utebelysning gör det inte så mycket för oss att elproduktionen är mindre. Vi är runtom nöjda med Circuitus och ser nu fram emot att erbjuda våra nya Circuitus-hus till hela Sverige.

  Se energideklarationen